حضور وزیر کار در بازارچه پیام امید

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه پیام امید ،  جناب آقای دکتر ربیعی وزیر مجترم کار ، تعاون و رفاه اجتماعی در روز شنبه 6 شهریور ماه از هفدهمین بازارچه خیریه پیام امید بازدید کردند . جناب آقای دکتر ربیعی ساعاتی را در بازارچه حضور داشتند و از کلیه غرفه های بازارچه را بازدید کردند و به سوالات و درخواست های مردم پاسخ دادند .