گزارش عملکرد موسسه خیریه پیام امید در شش ماه ابتدایی سال 1399

موسسه خیریه پیام امید در ۶ ماه اول سال 1399 مجموعا به مبلغ 7،022،267،317 ریال به طور مستقیم در حوزه جامعه هدف خود هزینه کرده است که این مبلغ نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال گذشته نزدیک به 2.5 برابر رشد کرده است.

در طی این مدت به خانواده‌های بی بضاعت تحت حمایت موسسه خدمات کامل (مددکاری، آموزشی و اشتغال زایی) و در مناطق محروم سیستان سبد ارزاق، لوازم التحریر، کمک های درمانی، آموزشی و فعالیت های عمرانی از قبیل ساخت مسکن، بازسازی مدرسه و .... انجام شده است. همچنین در ابتدای سال برای سیل زدگان منطقه بلوچستان نیز 36 چشمه کانکس سرویس بهداشتی تهیه و ارسال شد.

 

این امر با حمایت‌های شما خیرین عزیز در طول این ۶ ماه محقق شده است. امیدواریم بتوانیم در طول مسیر تا پایان سال نیز با همراهی شما عزیزان خدمات بیشتری به زنان سرپرست خانوار و مناطق محروم ارایه کنیم.