فراررسیدن سال نو مبارک

‎و شکوفه ها باردیگر میرقصند و نوید بهاری دوباره می دهند ‌‌و درختان ریزش خزان وتیغ زمستان را از سرگذرانده اند
اما پیام امید تمام سال بهار بود
که چشمه مهربانی قلب جوشان شما را همراه داشت
فرارسیدن سال نو و نوروز باستانی را به همه ی حامیان مالی، داوطلبان و خیرین عزیز خیریه پیام امید تبریک عرض می نماییم و امیدواریم در سال 1399 با همراهی شما عزیزان بار دیگر بتوانیم پیام آور امید باشیم برای محرومان و نیازمندان سراسر ایران