فرم عضویت در موسسه خیریه پیام امید
 1. نام و نام خانوادگی*
  لطفاً نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید
 2. جنسیت*
  لطفاً جنسیت خود را مشخص نمائید
 3. تاریخ تولد*
  / / ورودی نامعتبر
 4. کد ملی / شماره شناسنامه
  لطفاً کد ملی خود را به درستی وارد نمائید
 5. تحصیلات*
  لطفاً تحصیلات خود را وارد نمائید
 6. وضعیت تاهل
  لطفاً وضعیت تاهل خود را انتخاب نمائید
 7. طریقه آشنایی
  لطفاً طریقه آشنایی خود را انتخاب کنید
 8. نام معرف
 9. با چه موسسات خیریه دیگر همکاری دارید؟
 10. شغل:*
 11. آدرس پستی:
  لطفاً آدرس پستی خود را وارد نمائید
 12. تلفن تماس:*
  لطفا شماره تماس خود را وارد نمائید
 13. ایمیل:
  لطفاً ایمیل خود را به درستی وارد نمائید

 14. همیار گرامی از اینکه اطلاعات خود را در فرم همیاری دقیق و کامل پر می کنید سپاسگزاریم.
  با توجه به نیازمندی های موسسه خیریه پیام امید، از شما برای همکاری دعوت خواهد شد.


 15. - لطفا مواردی را که در انجام آنها میتوانید موسسه را یاری نمایید مشخص نمایید:
 16. گروه مددکاری
  ورودی نامعتبر
 17. کارسازان
  ورودی نامعتبر
 18. گروه آموزش
  ورودی نامعتبر
 19. گروه روابط عمومی
  ورودی نامعتبر
 20. تدارکات
  ورودی نامعتبر
 21. گروه قلک:
  ورودی نامعتبر
 22. گروه مالی
  ورودی نامعتبر
 23. پروژه های درآمدزایی
  ورودی نامعتبر
 24. گروه اسپانسری و جلب مشارکت
  ورودی نامعتبر
 25. *
  ورودی نامعتبر
 26. کد امنیتی*
  کد امنیتی
    بازآوریلطفاً کد امنیتی را به درستی وارد نمائید