یادبود ترحیم

همیاران عزیز میتوانید با اجاره استند ترحیم و ارسال لوح تسلیت به نام خود شما از موسسه خیریه ی پیام امید علاوه بر ابراز تسلیت خود به خانواده متوفی، در امر خیر نیز قدم بردارید. 

 

هزینه اجاره استند ترحیم: حداقل 350 هزار تومان مابقی به همت عالی 

هزینه تهیه لوح تسلیت: حداقل 250 هزار تومان مابقی به همت عالی 

هزینه اجاره استند ترحیم به همراه ارسال لوح تسلیت: حداقل 500 هزار تومان مابقی به همت عالی 

جهت سفارش پس از انتخاب  یکی از طرح های زیر با ما در تماس باشید: 02122281091 - 09190885010

 

                                                 

 

کد 01                                                                      کد 02                                                             کد 03                   

  

        

 

 کد 101                                                                                                    کد 102

 

        

کد 103                                                                                                    کد 104