تاریخچه

موسسه پیام امید

موسسه پيام اميد تشكلي است غير دولتي كه فعاليت غير رسمي خود را از سال 76 (24 سال ) و فعالیت رسمی خود را از سال 82(18 سال) شروع كرده است. در تاریخ 82/01/05 طی شماره ثبت 746/6789/م در سازمان جوانان و در سال 1385 به شماره ثبت 143263/8 در وزارت کشور ثبت گردیده است. كارنامه موسسه پيام اميد در اين سالها مملو از كمك به همنوع مي باشد، از تدريس در موسسات بهزيستي گرفته تا تهيه جهيزيه عروسان نيازمند ، از كمك به زلزله زدگان بم گرفته تا ياري خانواده هاي تحت پوشش و از كمك به درمان بيماران كم بضاعت تا فرهنگ سازي امور خيريه در جامعه.

تاريخچه تحولات موسسه را مي توان به سه بخش تقسيم نمود:

1381 - 1376: نقطه شروع فعاليتهاي اين موسسه از انجمن كمك و همدردي شبكه كامپيوتري اطلاع رساني پيام است. در اين محيط مجازي تعدادي از جوانان تصميم به تاسيس يك گروه خيريه تحت عنوان انجمن كمك و همدردي شبكه پيام گرفتند. فعاليتهاي گروه با كمك دوستان و اعضا شبكه در گذر زمان با برگزاري برنامه هاي درآمدزاي فرهنگي مانند شب شعر يا بازديد از مراكز بهزيستي و جمع آوري كمكهاي مردمي وسعت بيشتري گرفت. برگزاري 3 شب شعر خيريه (تحت عنوان ترنم خيال)، بازارچه هاي خيريه، جشنهاي آغاز سال تحصيلي، جمع آوري كمكهاي مردمي و حضور در مراكز بهزيستي از جمله برنامه هاي اين دوران تاريخچه پيام اميد است.

گروه در دوره زماني مذكور به شكل غير رسمي و كاملا متناسب با روابط دوستانه اعضا مديريت شد. روندي كه در آينده نيز به عنوان فرهنگ سازماني پيام اميد به وجود آمد. هيات امنا توسط اعضا شبكه انتخاب شده و امور را با كمك مسئولين و اعضا شبكه به جلو مي بردند.

در سال 1381 و با تعطيلي شبكه پيام، اعضا انجمن كمك و همدردي كه نمي توانستند فعاليتهاي خيريه را به حالت تعليق درآورند، تصميم گرفتند كه با ثبت موسسه اي نه تنها امور عمومي فعلي را گسترش دهند بلكه دامنه بزرگتري را براي گروه خود ترسيم نمايند.

تاریخچهعکس یادگاری از بازدید اعضای موسسه از یک مرکز خیریه

1385 – 1381: در سال 1381 هيات امناي انجمن كمك و همدردي تصميم به ثبت موسسه در يك سازمان رسمي كشور و گسترش فعاليتهاي پيشين گرفت. از اين رو با توجه تحقيقات صورت گرفته سازمان ملي جوانان به عنوان نهادي جهت ثبت موسسه انتخاب شد. اعتبار نامه فعاليت موسسه كه از اين پس با نام پيام اميد شناخته مي شد، در سال ابتداي سال 1382 صادر و داستان پيام اميد وارد فصل جديدي شد.

در اين دوره زماني فعاليتهاي موسسه شكل گسترده تري به خود گرفتند. موسسه نسبت به تعدادي از خانواده هاي نيازمند و فرزندان بهزيستي مسئوليتي قابل توجه به وجود آورد. پيام اميد ديگر يك گروه دوستانه نبود. سازماني جدي كه به عنوان يكي از سازمانهاي غير دولتي برگزيده سازمان ملي جوانان مطرح شده است، نمي تواند همچون گذشته و به شكل دوستانه اداره شود. هر ساله با برگزاري مجمع عمومي و توسط اعضا شوراي مركزي جهت پيشبرد برنامه هاي پيام اميد انتخاب مي شدند. اين گروه با همكاري اعضا موسسه و در قالب گروههاي اجرايي و با استفاده از مزاياي روحيه و كار تيمي مسير پيش رو را طي مي كنند.

با توجه به گسترش فعاليتهاي موسسه و نياز به ساختار حقوقي توانمندتر جهت اداره موسسه، شوراي مركزي تصويب كرد كه شرايط ثبت در وزارت كشور و سازمان ثبت تحت عنوان يك موسسه خيريه صورت گيرد.

از 1385 تاكنون: در بهمن ماه سال 1385 پيام اميد موفق به اخذ اعتبارنامه از وزارت كشور تحت عنوان موسسه خيريه گرديد. بدين شكل فعاليتهاي حقوقي و مالي موسسه امكان توفيق بيشتري را كسب كردند. موسسه پيام اميد از اين پس توسط هيات مديره اي كه همه ساله توسط هيات امنا انتخاب مي گردند، اداره مي گردد.

پيام اميد با آنكه نزديك به 24 سال فعاليت در زمينه امور خيريه را در كارنامه خود ثبت نموده است، اما همچنان جوان، شاداب و اميدوار به آينده اي زيبا افقهاي پيش رو را در مي نوردد شايد آنكه لبخندي بر گوشه لبان مردمان فردا و كودكان امروز خلق نمايد ...