فرم شرکت در قرعه کشی بیستمین بازارچه خیریه پیام امید

این فرم جهت شرکت در قرعه کشی بیستمین بازارچه خیریه پیام امید می باشد در صورت تمایل به شرکت در قرعه کشی این فرم را به طور تکمیل نمایید. لازم به ذکر است در صورت برنده شدن در قرعه کشی ارایه ته برگ بلیت خریداری شده (مطابقت شماره سریال روی بلیت و شماره سریال اعلامی در فرم) جهت دریافت جوایز، الزامی می باشد.

فرم شرکت در قرعه کشی بیستمین بازارچه خیریه پیام امید
 1. نام و نام خانوادگی*
  لطفاً نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید
 2. شماره تماس*
  لطفاً شماره تماس خود را وارد نمائید
 3. شماره سریال بلیت*
  لطفاً شماره سریال بلیت خود را وارد نمائید
 4. نام معرف (فروشنده بلیت به شما)*
  لطفاً نام معرف (فروشنده بلیت به شما) را وارد نمائید
 5. یک آرزوی خوب برای دیگران را بنویسید
  ورودی نامعتبر
 6. توضیحات
  ورودی نامعتبر
 7. کد امنیتی*
  کد امنیتی
    بازآوریلطفاً کد امنیتی را به درستی وارد نمائید