فرم درخواست قلک

نام و نام خانوادگی(*)
لطفاً نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید.

شماره تماس(*)
لطفاً شماره تماس خود را وارد نمائید.

موسسه خیریه پیام امید

موسسه خیریه پیام امیدقلب در ادبيات و فرهنگ مردمى نماد مهر و محبت و دوست داشتن است. پيام اميد دست محبت و دوستى را به سوى همنوعان خود دراز مى كند.موسسه خیریه پیام امید