محصولات تبلیغاتی

موسسه خیریه پیام

موسسه خیریه پیام- كارت تبريك ، نقاشی شده توسط مددجوهای تحت پوشش

جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید: 22281091-021

موسسه خیریه پیام امید

موسسه خیریه پیام امیدقلب در ادبيات و فرهنگ مردمى نماد مهر و محبت و دوست داشتن است. پيام اميد دست محبت و دوستى را به سوى همنوعان خود دراز مى كند.موسسه خیریه پیام امید