• فراخوان اجاره غرفه و اسپانسری نوزدهمین بازارچه خیریه پیام امید
 • گزارش تصویری بازارچه هجدهم
گروه کارسازان

گروه کارسازان

دریافت قلک

دریافت قلک

واریز آنلاین

واریز آنلاین

موسسه خیریه پیام امید
موسسه خیریه پیام امیدبلبل در ادبيات و فرهنگ مردمى نماد خوش خبريست، بلبل يك آواز را دو بار تكرار نمى كند و نشانه آمدن بهار و زندگى دوباره است و پيام اميد را به همگان مى دهد.موسسه خیریه پیام امید

جدیدترین اخبار

فراخوان اجاره غرفه و اسپانسری نوزدهمین بازارچه خیریه پیام امید

فراخوان اجاره غرفه و اسپانسری نوزدهمین بازارچه خیریه پیام امید

 کافه امید

کافه امید

دهه اول ماه محرم تسلیت باد

دهه اول ماه محرم تسلیت باد

اردوی تفریحی خانواده های تحت پوشش موسسه

اردوی تفریحی خانواده های تحت پوشش موسسه

اینستاگرام پیام امید

حامیان مالی پیام امید

 • h14
 • h1
 • h13
 • h12
 • h11
 • h10
 • h9
 • h8
 • h3
 • h6
 • h2
 • h7
 • h5
 • h4
موسسه خیریه پیام امید

موسسه خیریه پیام امیدقلب در ادبيات و فرهنگ مردمى نماد مهر و محبت و دوست داشتن است. پيام اميد دست محبت و دوستى را به سوى همنوعان خود دراز مى كند.موسسه خیریه پیام امید